Privacy verklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Postcrosscollectief.com van de gegevens van de leden.
Postcrosscollectief.com respecteert de privacy van alle leden en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerken van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Postcrosscollectief.com worden gebruikt om u te informeren over de voortgang van uw bestelling(en). Tevens kan uw e-mailadres gebruikt worden om u op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen en vernieuwingen die aan het Postcrosscollectief onderhevig zijn of om uw mening te vragen over zaken omtrent Het Postcrosscollectief.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt voor het versturen van uw bestelling. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u het beste contact met ons op nemen.
Uw bankgegevens worden niet opgenomen in de administratie van Postcrosscollectief.com

Bewaartermijn
Postcrosscollectief.com bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.